18-19 NOVEMBER 2023

Anders Persson är docent i statsvetenskap. Han har skrivit tre böcker om Israel-Palestinakonflikten och kommenterar den för svensk media.

 

Sessioner på Limmud 2023

Hamas angreppskrig på Israel den 7:e oktober 2023

 

Foto: Johan Weich

0 kr