Inspiration. Insikt. Interaktion och Identitet

Limmud inspirerar deltagare att utforska nya områden och olika åsikter. Individen ges möjlighet till en djupare och bredare insikt i frågor som den inte har sedan tidigare. Allt sker genom interaktion inom gruppen, mellan deltagare och presentatör. Mellan Limmud och intresserade skapas förutsättningar för ett samtal om vad det innebär att vara Jude i Sverige idag och en förflyttning på sin judiska resa. Vi kallar detta POINT of VIEWS