Tredje gången gillt för Hagai M Segal

Hagai är känd för sin förmåga att förklara och kontextualisera ständigt utvecklande globala politiska händelser och kriser. Han är en ledande auktoritet för geopolitiska frågor, strategisk risk, Mellanöstern och terrorism. Utmärkande för hans unika förmåga är att se bortom de uppenbara rubrikerna eller ytliga nyhetsanalyserna och peka på avgörande kopplingar mellan olika internationella scenarier och de utvecklas. Han använder dessa insikter i rådgivning på internationell nivå, vilket hjälper företag, finansinstitutioner, företagsgrupper, icke-statliga organisationer, polisstyrkor och säkerhetsbyråer att bättre förstå den alltmer komplicerade och globaliserade världen vi bor i. Hagai är en akademiker från New York och University i London.

Han gästföreläser på universitet över hela världen. Han syns ofta i internationella medier som BBC, ITV, The Guardian, South China Morning Post, CNN, Reuters, Sky News, SVT och CNBC Europa. Tredje gången gillt för Hagai på Limmud Stockholm.