Ordföranden för Limmud har ordet

Våren 2007 blev jag tillfrågad av Marina och John om jag ville vara med och skapa Limmud Stockholm. Jag visste egentligen inte vad det innebar men tyckte det lät som ett spännande projekt. Vi jobbade hårt 1 1/2 år innan vi öppnade dörrarna till det första Limmud Stockholm i november 2008. Då var varumärket Limmud inte alls känt men trots det kom drygt 300 deltagare inkluderat inbjudna föreläsare. Sedan dess har Limmud bara ökat i antal deltagare från år till år och blivit både ett viktigt varumärke och en enormt viktig plattform för hela det judiska Sverige. Limmud startades i England 1980 och är mest känt för sin årliga brittiska konferens som lockar runt 3.000 deltagare varje år med mottot ”Alla äger kunskap de kan lära ut och alla kan lära sig av andra”. Samma principer om ett ickehierarkiskt, lustfyllt och inkluderande lärande omfattas även av Limmud Stockholm. På Limmud träffas de som vill ta ett steg till på sin Judiska resa. Vi finns numera världen över i 44 länder med 84 olika grupper. Årligen besöker fler än 35.000 deltagare Limmud någonstans i världen. 4000 volontärer gör Limmud möjligt. I Stockholm är vi nu uppe i drygt 1,000 deltagare och Limmud Stockholm betyder mycket för många personer ute i periferin av den judiska världen. Att vi är opolitiska, ickereligiösa och att vi står på egna ben är några framgångsfaktorer som är viktiga för oss. Nu firar vi 10 år och sedan 6 år tillbaka är jag ordförande i Limmud Stockholm, en stolt sådan. Välkommen till Limmud 2017 / Rita Salamon