Anmäl dig till Limmud den 18-19 november

 

Boka in helgen 18-19 november för Limmud Stockholm 2017. Anmäl dig på http://anmalan.limmud.se. När du gjort det får du mer information om helgen och var vi kommer att vara. Vår ambition är att hjälpa deltagarna på deras judiska resa i bekräftelsen och sökandet av sin judiska identitet. Begreppet identitet är synonymt med ordet självbild och handlar om hur vi uppfattar oss själva. Ordet kommer från latinets identitas som betyder ”samma” eller ”densamma”. Vår identitet är det som definierar oss som den unika människan. Då vi beskriver oss själva gör vi det ofta med hjälp av uttalanden om hur vi liknar andra människor men även med uttalanden om hur vi skiljer oss från andra människor.

Vår identitet skapas då vi förstår oss själva i relation till hur andra människor beter sig och uppfattar oss. Man talar om en social identitet som beskrivs genom grupper vi identifierar oss med, och en personlig identitet som beskriver hur vi skiljer oss från andra människor i de grupper vi tillhör. Vi skapar helt enkelt oss själva genom att distansera oss ifrån eller identifiera oss med andra människor.