16-17 NOVEMBER 2024

Willmar Sauter är professor em. i teatervetenskap vid Stockholms universitet. Han har återkommande skrivit om judiska ämnen och har under höstterminen 2022 hållit en kurs om jiddischteater på Paideia. Boken ”Teater på jiddisch – i Sverige och i världen” utkom i september 2023.

 

Sessioner på Limmud 2023

Jiddischteater som nödvändighet och nöje

 

Foto: Sören Andersson

0 kr