16-17 NOVEMBER 2024

Utifrån boken Teater på jiddisch – i Sverige och i värden, presenteras några avgörande skeden i jiddischteaterns historia. Gång på gång visar jiddischteatern, för aktörer och åskådare, det nödvändiga i att söka tröst och hopp på teaterscenen. Revolutionerna i Ryssland och nazismen i Tyskland har fått påtagliga konsekvenser för jiddischteatern i Sverige. De överlevande förde traditionen vidare och än idag bidrar jiddischamatörerna till att bjuda motstånd mot antisemitismen.

 

Sessionshållare

Willmar Sauter

Sylvia Sauter

0 kr