16-17 NOVEMBER 2024

Ute Steyer är rabbin i Stockholms Judiska Församling med s’micha (rabbinutnämning) från Jewish Theological Seminary i New York. Därutöver doktorerar Ute Steyer vid Uppsala Universitet samt undervisar i talmud och rabbinska texter på Paideia – The Institute for Jewish Studies. Hon har tidigare arbetat som programdirektor på Yeshiva University, Center for Jewish Law i New York.

 

Sessioner på Limmud 2022

Hur blir man jude egentligen? En djupdykning i källorna

 

Foto: Karl Gabor

0 kr