16-17 NOVEMBER 2024

Det har alltid funnits människor som konverterat till judendomen, men det finns mycket som är oklart vad det gäller hur och varför. Vi tittar på några källor som illustrerar olika aspekter och attityder mot ”gerim”, konvertiter. Sessionen kommer vara en blandning av svenska och engelska med utgångspunkt i en rad källor.

 

Sessionshållare

Ute Steyer är rabbin i Stockholms Judiska Församling med s’micha (rabbinutnämning) från Jewish Theological Seminary i New York. Därutöver doktorerar Ute Steyer vid Uppsala Universitet samt undervisar i talmud och rabbinska texter på Paideia – The Institute for Jewish Studies. Hon har tidigare arbetat som programdirektor på Yeshiva University, Center for Jewish Law i New York.

 

Foto: Karl Gabor

0 kr