16-17 NOVEMBER 2024

Tomas Woodski har jobbat med jiddisch i snart 15 år på lite olika sätt: med undervisning, TV och biblioteksfrågor. Numera jobbar han som språkfrämjare vid nationellt språkcentrum för jiddisch.

 

Sessioner på Limmud 2023

Yiddish express!

Vad händer med jiddisch i Sverige?

 

Foto: Petter Zerpe, Kungliga biblioteket

0 kr