16-17 NOVEMBER 2024

Mycket har hänt med jiddisch i Sverige sedan Sverige år 2000 ratificerade den europeiska språkstadgan som innebär skydd av historiska, nationella minoritetsspråk. Inledningsvis beskrivs språkstadgan och vad som faktiskt sker i Sverige när det gäller jiddisch. Korta avsnitt från aktiviteter visas. En samtalspanel diskuterar värdet av jiddisch i Sverige.

 

Sessionshållare

Eva Fried

Tomas Woodski

Paula Grossman

0 kr