16-17 NOVEMBER 2024

Tomas Bremell är medlem i Göteborgs judiska församling och arbetar som läkare på Sahlgrenska inom reumatiska sjukdomar. Släkting i rakt nedstigande led till Pinches Henriques. Ytterligare släktingar är begravda här. Tomas har deltagit i restaureringen av begravningsplatsen och QR-kodning av gravar.

 

Sessioner på Limmud 2023

Att levandegöra judisk historia – om Gamla judiska begravningsplatsen i Göteborg

0 kr