16-17 NOVEMBER 2024

Bendix Moses Pinches Henriques, – ordf för den Judiska Nationen i Götheborg – ansökte okt 1792 till Magistraten – ”å den judiska nationens vägnar att en plats måtte utses till lägerplats för them av den judiska nationen som härstädes genom döden aflida”, vilket beviljades.
Sessionen berättar om begravningsplatsens historia från 1792 till 2023 och berättar vem som är begravd där. Här berättas också om 10 års restaureringsarbete samt visar hur användningen av digital teknik levandegör ett stycke judisk historia. Detta skulle kunna vara en modell för andra judiska begravningsplatser.

 

Sessionshållare

Tomas Bremell

Arne Pineus

0 kr