16-17 NOVEMBER 2024

Ralph Nisell är docent vid Karolinska Institutet och överläkare vid Centrum för Reumatologi i Stockholm. Han har specialistkompetens i reumatologi och i algologi/smärta. Han har varit verksamhetschef på Karolinska sjukhusets Reumatologklinik och är sedan mer än 40 år tillbaka en kliniskt verksam läkare som idag möter och behandlar patienter med reumatisk sjukdom. Ralph har de senaste tre åren hållit kvällskurser på Paideia Folkhögskola om ”Meningen med livet”.

 

Sessioner på Limmud 2023

Meningen med livet. Ur ett judiskt perspektiv.

 

Foto: Anna Molander

0 kr