16-17 NOVEMBER 2024

Vad är egentligen svaret eller svaren på frågan ”Vad är meningen med livet?”. Finns det argument och svar som är bättre eller mer relevanta än andra? I denna session förs ett samtal på detta tema mellan läkaren Ralph Nisell och rabbinen Mattias Amster. Judiska aspekter tas upp och sätts i relation till andra livsåskådningar och filosofier. Ralph har en speciell meningen-med-livet-modell som används för att underlätta att orientera sig bland de olika tänkbara svaren.

 

Sessionshållare

Ralph Nisell

Mattias Amster

0 kr