16-17 NOVEMBER 2024

Pontus Rudberg är docent i historia och forskare vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala Universitet. Han är författare till boken The Swedish Jews and the Holocaust (Routledge 2017) och medredaktör till antologin Early Holocaust Memory in Sweden (Palgrave Macmillan 2021).

 

Sessioner på Limmud 2023

Norbert Masurs livsgärning – mycket mer än mötet med Himmler

Sverige och J-stämpeln

 

Foto: Karl Gabor

0 kr