16-17 NOVEMBER 2024

I denna session berättar historikern Pontus Rudberg om Sveriges regering och UD:s påtryckningar som föregick det tyska beslutet att alla tyska judar skulle få ett rött ”J” stämplat i sina pass. Rudberg kommer att visa de centrala dokumenten ur svenska och tyska arkiv samt diskutera det svenska agerandet i förhållande till Schweiz som förde liknande förhandlingar.

 

Sessionshållare

Pontus Rudberg

0 kr