18-19 NOVEMBER 2023

Noa Hermele är rektor för Paideia folkhögskola och Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden samt medlem i Judisk krönikas redaktionsråd och ledamot i Språkcentrum för jiddisch vid Institutet för språk och folkminnnen. Tidigare i styrelsen för Forum för judiska studier vid Uppsala universitet samt ordförande för referensgruppen för nationella minoriteters kulturverksamhet på Statens kulturråd.

 

Sessioner på Limmud Stockholm 2022

Dåtidens visionärer – finns de också idag?

 

Foto: Karl Gabor

0 kr