16-17 NOVEMBER 2024

Anna Rock, Fritz Hollander och Joseph Ettlinger var visionärer och pionjärer som förändrade synen på judisk kunskap och utbildning i Stockholm. Nu släpps en bok om deras insatser; Från dröm till verklighet. Men var finns dagens visioner för judisk bildning?

 

Sessionshållare

Ingrid Lomfors är en svensk historiker som främst forskat om judisk historia, svensk flyktingpolitik och om Förintelsen. Hon var tidigare överintendent på Forum för levande historia.

Yvonne Rock har arbetat med kultur i ca 40 år, bla. som medgrundare av Judiska Teatern och som rådgivare inom kulturpolitiken. Är just nu projektledare för en utställning med Samisk konst/Arctic Highways som turnerar i åtta städer runtom i världen med start i House of Sweden i Washington DC.

Christina Gamstorp är chef för på Judiska museet sedan 2015 och har byggt upp det nya museet som öppnade 2019. Har grundat och drivit Stockholms Judiska Filmfestival i över 20 år.

Noa Hermele är rektor för Paideia folkhögskola och Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden samt medlem i Judisk krönikas redaktionsråd och ledamot i Språkcentrum för jiddisch vid Institutet för språk och folkminnnen. Tidigare i styrelsen för Forum för judiska studier vid Uppsala universitet samt ordförande för referensgruppen för nationella minoriteters kulturverksamhet på Statens kulturråd.

 

Foto: Eget (Lomfors), Elisabeth Ohlson (Rock), Karl Gabor (Gamstorp, Hermele)

0 kr