16-17 NOVEMBER 2024

Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Fram till 2013 var han professor i idéhistoria vid Umeå universitet. Hans forskningsintressen rör bland annat teologiska och filosofiska idéströmningar under islams klassiska era, den så kallade mellanperioden samt modern tid. Han har ett särskilt intresse för politiska idétraditioner med kopplingar till islamisk teologi, filosofi och rättstolkning. Hans senaste bok Shiʿite Salafism? (2022) rör den salafistiska idétraditionens inflytande över shiʿitiskt teologiskt tänkande, trots salafismens fientliga inställning till shiʿaislam.

 

Sessioner på Limmud 2023

De politiska protesterna i Iran – vad händer?

 

Foto: Mikael Wallerstedt

0 kr