16-17 NOVEMBER 2024

Mirjam Katzin är en disputerad jurist som numera främst ägnar sig åt frågor som handlar om judar och antisemitism. Hon är Malmö stads samordnare mot antisemitism, utredningssekreterare i utredningen om att stärka judiskt liv i Sverige och projektledare för ett forskarnätverk om antisemitism och judar i skolan vid Göteborgs universitet.

 

Sessioner på Limmud 2023

Med kippa på Möllan? Om judiskt liv i Malmö

 

Foto: Pressbild Malmö stad

0 kr