16-17 NOVEMBER 2024

Kan judar våga bära kippa på Möllevången – en gång en malmöitisk stadsdel med stor judisk befolkning – idag? Mirjam Katzin har de senaste åren arbetat för Malmö stad med att stärka förutsättningarna för judiskt liv i staden och kommer att tala utifrån sin publikation ”Med kippa på Möllan?”, en rapport om hur man kan förstå situationen för judiska Malmöbor baserad på deras egna berättelser.

 

Sessionshållare

Mirjam Katzin

0 kr