16-17 NOVEMBER 2024

Minja jobbar med insamling på Stadsmuseet i Stockholm. De senaste åren har hon arbetat i ett projekt om kunskapsuppbyggande och synliggörande av de nationella minoriteterna i Stockholm.

 

Sessioner på Limmud 2023

Judiskt liv utifrån Stadsmuseets samlingar

 

Foto: Johan Stigholt

0 kr