16-17 NOVEMBER 2024

Avtrycken på judiskt liv är många i Stockholms historia. De är desto osynligare i Stadsmuseets samlingar, men Johanna Karlsson ska försöka skapa en berättelse om vad som finns och varför just dessa föremål, berättelser och kunskap finns och vad som saknas. Det kommer även handla om senare tiders dokumentation och insamling av minoriteters inkludering i museisamlingar.

 

Sessionshållare

Johanna Karlsson

Minja Hjorth

0 kr