16-17 NOVEMBER 2024

Martin Englund är doktorand i historia på Södertörns högskola. Han bedriver projektet Vi, de fördrivna i samarbete med Nordiska museet. Projektet handlar om att samla, beforska och sprida historiska erfarenheter från de polskjudiska flyktingar som kom till Sverige 1967-1972 på grund av den antisemitiska kampanjen i Polen.

Martin Englund är även lärarutbildare och tidigare gymnasielärare i historia och religionskunskap.

 

Sessioner på Limmud 2023

Arvet efter 1968 – i Polen och i Sverige – Samtal med barnen till de polska judar som genomlevde ”Mars 1968”

 

Foto: Martin Kiessling

0 kr