16-17 NOVEMBER 2024

Det här samtalet handlar om minnena och erfarenheterna från mars 1968 och den antisemitiska kampanjen i Polen, genom ögonen på barnen till de som var direkt påverkade. Det syftar till att fördjupa vår förståelse av händelsens påverkan över generationer.

 

Sessionshållare

Karolina Dzieciolowska

Anneli Rådestad

Maja Thrane

Martin Englund

 

0 kr