18-19 NOVEMBER 2023

Lena Posner-Körösi är flerfaldig ordförande i Stockholms judiska församling och för Judiska Centralrådet i Sverige. Medgrundare av Paideia (styrelseledamot), Paideia Folkhögskola (ordförande) och Amanah i Malmö (ordförande). Sedan länge aktiv i samhällsdebatten för den judiska minoritetens räkning.

 

Sessioner på Limmud Stockholm 2022

Hur kan man stärka judiskt liv i Sverige? En ny utredning
Sverige efter valet 2022

 

Foto: Karl Gabor

 

0 kr