18-19 NOVEMBER 2023

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska kartlägga hinder och möjligheter för judiskt liv i Sverige och ge förslag till nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige.

 

Sessionshållare

Maria Arnholm är landshövding i Kronobergs län och regeringens särskilda utredare för utredningen Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige. Utredningen har dragit igång sitt arbete under hösten 2022 och ska lämna sina förslag i december 2023.

Lena Posner-Körösi är flerfaldig ordförande i Stockholms judiska församling och för Judiska Centralrådet i Sverige. Medgrundare av Paideia (styrelseledamot), Paideia Folkhögskola (ordförande) och Amanah i Malmö (ordförande). Sedan länge aktiv i samhällsdebatten för den judiska minoritetens räkning.

Anneli Rådestad är chefredaktör och ansvarig utgivare för Judisk Krönika. Hon tog över chefredaktörskapet efter Jackie Jakubowski, sommaren 2015. Anneli har tidigare arbetat som reporter och producent på Sveriges Radio, bland annat på Ekots utrikesredaktion och aktualitetsprogrammen P1-morgon och Människor och tro.

 

Foto: Malin Blom (Arnholm), Karl Gabor (Rådestad/Posner-Körösi)

 

0 kr