18-19 NOVEMBER 2023

Kristofer Åberg är ordförande för Socialdemokratiska Israelvänner med lång bakgrund inom aktivistkretsar, vänstern och arbetarrörelsen genom både engagemang och heltidsuppdrag inom flera stora politiska ungdomsförbund och fackföreningar i Sverige.

 

Sessioner på Limmud 2022

Vänstern och Israel – så kan man vända den negativa attityden

 

Foto: Okänt

0 kr