16-17 NOVEMBER 2024

Synen på Israel (och Palestina) har blivit väldigt polariserad. Det finns ofta en mer proisraelisk syn inom högern och en mer propalestinsk inom vänstern. Hur kan vi skapa en överskridande förståelse för israeliska judars situation, samt behovet av trygghet och självständighet. I USA har Alan Dershowitz och Noa Tishby gjort stora insatser för att försvara Israel utifrån ett mer liberalt perspektiv – något som skulle kunna vara relevant även för att nå fram till vänstern i Sverige.

 

Sessionshållare

Kristofer Åberg är ordförande för Socialdemokratiska Israelvänner med lång bakgrund inom aktivistkretsar, vänstern och arbetarrörelsen genom både engagemang och heltidsuppdrag inom flera stora politiska ungdomsförbund och fackföreningar i Sverige.

 

Foto: Okänt

0 kr