18-19 NOVEMBER 2023

Katherine Hauptman är chef för nyinrättade Sveriges museum om Förintelsen. Tidigare chef för Historiska museet, sekreterare i den statliga utredningen ”Ny museipolitik”, samt forskare och fil. dr i arkeologi. Det nya museets verksamhet är under utveckling, men redan nu erbjuds publika aktiviteter och den första utställningen öppnar i juni 2023.

 

Sessioner på Limmud Stockholm 2022

Stockholm får ett förintelsemuseum. Varför nu, varför här?

 

Foto: Jens Mohr, Statens historiska museer

0 kr