16-17 NOVEMBER 2024

Stockholm har fått ett svenskt Förintelsemuseum. En utgångspunkt ska vara att berättelser från överlevande med anknytning till Sverige ska stå i centrum för verksamheten. Men behövs museet och i sådant fall varför och för vem?

 

Sessionshållare

Katherine Hauptman är chef för det nyinrättade Sveriges museum om Förintelsen. Tidigare chef för Historiska museet, sekreterare i den statliga utredningen ”Ny museipolitik”, samt forskare och fil. dr i arkeologi. Det nya museets verksamhet är under utveckling, men redan nu erbjuds publika aktiviteter och den första utställningen öppnar i juni 2023.

Tommy Ringart är ordförande i Föreningen förintelsens överlevande och arbetade tidigare som journalist och kommunikationschef.

 

Foto: Jens Mohr (Hauptman) KARLBERG media AB (Ringart)

0 kr