16-17 NOVEMBER 2024

Jonathan Rozenkrantz forskar, undervisar och skriver om visuella medier. Hans forskning om judisk gestaltning i svensk film har bland annat publicerats i Journal of Scandinavian Cinema samt antologin Ingmar Bergman at the Crossroads: Between Theory and Practice (Bloomsbury 2022). Han är även huvudredaktör för Filmpedagogiskt paket för undervisning om de nationella minoriteterna (Svenska Filminstitutet 2020).

 

Sessioner på Limmud Stockholm 2023

Judiska självbilder i svensk film efter 1945

0 kr