16-17 NOVEMBER 2024

Hur påverkas den judiska självbilden av en antisemitisk kulturtradition? Kanske kan filmen ge oss några svar. Sessionen visar hur de antisemitiska karikatyrer som dominerade gestaltningen av judar i svensk visuell kultur fram till andra världskriget fortsatt att villkora judiskt filmskapande efter 1945.

 

Sessionshållare

Jonathan Rozenkrantz

0 kr