18-19 NOVEMBER 2023

Eva Grossman är läkare och har skrivit en bok om sin mors familj under förintelsen i Baltikum. Huvudpersonen är mormodern och boken är baserad på hennes anteckningar skrivna på jiddisch.

 

Sessioner på Limmud 2022

Den stumma generationen – nu måste vi berätta!

 

Foto: David Grossman

0 kr