16-17 NOVEMBER 2024

Eva Ekselius är journalist, författare och fil.dr. i litteraturvetenskap. Nyligen utkom hennes August-nominerade bok ”Vakna, mitt folk! Det judiska Europa mellan den franska revolutionen och den ryska”, om den tid då judarna går från att vara en sluten inåtvänd minoritet till att bli en dynamisk och bärande del av den europeisk kulturen och samhällslivet.

Eva Ekselius är aktiv i Judiska församlingen, medgrundare av Progressiv judendom i Stockholm och var huvudredaktör för dess nya siddur Kol Haneshama.

 

Sessioner på Limmud 2023

De judiska kvinnornas dolda historia

Om att återupprätta en sköka

 

Foto: Sara Mac Key

0 kr