16-17 NOVEMBER 2024

Var höll de judiska kvinnorna till? Om man läser judarnas historia är den egendomligt enkönad. Bara enstaka kvinnor lyckas alls göra sig synliga. Gjorde kvinnorna något annat än tog hand om hus och hem, barn och gamla? Eva Ekselius letar efter – och berättar om – kvinnornas osynliggjorda närvaro i judisk kultur och historia.

 

Sessionshållare

Eva Ekselius

0 kr