16-17 NOVEMBER 2024

Eva Dällerud är pensionerad teaterpedagog från Karlskoga och aktiv i Teaterföreningen Lyset sedan 1986, som skådespelare och regissör.

 

Sessioner på Limmud Stockholm 2022

Jag, mamma och Förintelsen
Den stumma generationen – nu måste vi berätta

 

Foto: Okänt

0 kr