18-19 NOVEMBER 2023

Daniel Frydman är psykiater och psykoanalytiker som framhåller musik och litteratur som nödvändiga verktyg för att vidga perspektiven från egna erfarenheter. Förutom kliniskt arbete utbildar Daniel i självmordsförebyggande arbete, om trauma och kriser.

 

Sessioner på Limmud Stockholm 2022

Flyktingskap och psykiskt lidande – Nelly Sachs liv och författarskap

 

Foto: eget

0 kr