16-17 NOVEMBER 2024

Konstnärskap baserat på ett folköde? Psykisk sjukdom som konsekvens av erfarenheter? Hur påverkades nobelpristagaren Nelly Sachs författarskap av hennes psykiska sjukdom och erfarenheter under förintelsen och var hennes psykiska tillstånd en konsekvens av dessa erfarenheter?

Sessionshållare

Daniel Frydman är psykiater och psykoanalytiker som framhåller musik och litteratur som nödvändiga verktyg för att vidga perspektiven från egna erfarenheter. Förutom kliniskt arbete utbildar Daniel i självmordsförebyggande arbete, om trauma och kriser.

 

Foto: Eget

0 kr