16-17 NOVEMBER 2024

Christer Mattsson är forskare och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Christer forskar om radikaliseringsprocesser och särskilt högerextremism samt antisemitismen som ideologisk drivkraft.

 

Sessioner på Limmud 2023

Undvikandets pedagogik – hur antisemitismen försvann från undervisning om Förintelsen

0 kr