16-17 NOVEMBER 2024

Idag är det vanligare att en svensk tonåring besöker Auschwitzmuseet än konfirmerar sig. Detta stora intresse för Förintelsen har vuxit så pass kraftfullt att man kan påstå att berättelser av överlevande är en del av det svenska kulturarvet. Samtidigt har forskning visat att frågan om antisemitism inte alls är en central del av denna framväxande undervisningstradition. Christer Mattsson för ett resonemang om vikten av att sätta antisemitismen i centrum och varför den har kommit ut i periferin.

 

Sessionshållare

Christer Mattsson

0 kr