16-17 NOVEMBER 2024

Alexander Freudenthal är ett musicerande och komponerande bokhandelsbiträde med en bakgrund som högstadielärare i judiska studier m.m.

 

Sessioner på Limmud 2022

Uttolkaren Rashi – från ifrågasatt till självklar

 

Foto: Anna Rex

0 kr