16-17 NOVEMBER 2024

Rashi är idag den självklare uttolkaren av såväl Talmud som Tora. När man vill förstå sig på svåra partier så är det alltid Rashi man med fördel börjar med. Men Rashi har inte alltid varit självklar. Det fanns en tid när han var ifrågasatt.

 

Sessionshållare

Alexander Freudenthal är ett musicerande och komponerande bokhandelsbiträde med en bakgrund som högstadielärare i judiska studier m.m.

 

Foto: Anna Rex

0 kr