18-19 NOVEMBER 2023

Visste du att Golanhöjderna är rester av en vulkan? Och varför är det så stora klimatskillnader både inom Israel och mellan de olika länderna i Mellanöstern? I den här sessionen går vi igenom de många väder- och klimatzoner som präglar Israel och hur utvecklingen kan komma att se ut framöver.

 

Sessionshållare

Nitzan Cohen är meteorolog och väderpresentatör på SVT sedan åtta år. Därutöver är han specialiserad inom storskaligt väder på global skala, vilket han bland annat använder för att ta fram längre väderöversikter.

 

 Foto: SVT/Johan Paulin

0 kr