18-19 NOVEMBER 2023

Nitzan Cohen är meteorolog och väderpresentatör på SVT sedan åtta år. Därutöver är han specialiserad inom storskaligt väder på global skala, vilket han bland annat använder för att ta fram längre väderöversikter.

 

Sessioner på Limmud Stockholm 2022

Väder och vind i landet av mjölk och honung

Foto: SVT/Johan Paulin

 

0 kr