16-17 NOVEMBER 2024

Ryssland har sedan mars 2014 olagligt ockuperat och annekterat Krim, Ukraina. Denna session handlar om folkrätt och internationella brott som kan ha begåtts i samband med konflikten – aggression, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Inte minst sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina i februari 2022.

 

Sessionshållare

Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Stockholms universitet och biträdande föreståndare för Stockholm Centre for International Law and Justice. Tidigare lektor och docent i folkrätt vid Uppsala universitet samt forskartjänst vid University of Oxford och dess college Christ Church.

 

Foto: Eget

0 kr