18-19 NOVEMBER 2023

Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Stockholms universitet och biträdande föreståndare för Stockholm Centre for International Law and Justice. Tidigare lektor och docent i folkrätt vid Uppsala universitet samt forskartjänst vid University of Oxford och dess college Christ Church.

 

Sessioner på Limmud 2022

Rysslands krig i Ukraina, krigsförbrytelser och folkrätten

 

Foto: Eget

0 kr