16-17 NOVEMBER 2024

Yael Fried är intendent på Sveriges museum om Förintelsen och ansvarar för insamling av föremål, arkiv, fotografier och berättelser till den nya samlingen. Hon arbetade tidigare länge på Judiska museet där hon bland annat har producerat innehåll och utställningar om judisk historia och kultur samt har digitaliserat och katalogiserat samlingarna. Hon har en MA i judisk kulturvetenskap (Hebreiska universitetet, Jerusalem), fil.kand i judaistik (Lunds universitet) samt studier på Paideia – Europeiska institutet för judiska studier. Är sakkunnig i den statliga utredningen Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige (2023).

 

Sessioner på Limmud 2023

Sveriges museum om Förintelsen – hur tar ett nytt museum form?

0 kr