16-21 NOVEMBER 2021

Före detta journalist, nu verksam som medieexpert och moderator.